7. Tartószerkezeti méretezés

A tartószerkezetek méretezése minden esetben a tartószerkezetimérnök feladata! A méretezést az adottország szabványai és előírásai szerint kell elvégezni! A méretezés menete függ az épületszerkezeti kialakítástól, a terheléstől, ezért azokat minden esetben az egyedi szempontok alapján kell elvégezni. A C140 vékonyfalú profilból készített szerkezeti elemek a 4. osztályú keresztmetszeti osztályba tartoznak, azaz a keresztmetszeti jellemzők meghatározásánál számolni kell a szelvény alkotóelemeinek horpadását. A méretezésnél figyelembe kell venni a vékonyfalú szerkezetek sajátosságait és az alapján kell méretezni azokat:

 • szilárdsági vizsgálat
 • kihajlás vizsgálat
 • kifordulás vizsgálat
 • térbeli elcsavarodás vizsgálat
 • horpadás vizsgálat
 • hatások együttes kölcsönhatása.

Számításokban a jelenleg hatályos magyar szabványok és előírások alapján kell eljárni. A számítás során felhasznált előírások, szabványok:

 • EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai.
 • EN 1991-1-1 A tartószerkezeteket érintő hatások. 1-1. rész: Sűrűségek, önsúly és az
 • épületek hasznos terhei.
 • EN 1991-1-3 A tartószerkezeteket érintő hatások. 1-3. rész: Hóteher.
 • EN 1991-1-4 A tartószerkezeteket érintő hatások. 1-4. rész: Szélhatás.
 • EN 1993-1-1 Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre
 • vonatkozó szabályok.
 • EN 1993-1-2 Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek
 • tervezése tűzhatásra
 • EN 1993-1-3 Acélszerkezetek tervezése. 1-3. rész: Általános szabályok. Kiegészítő
 • szabályok hidegen alakított elemekre.
 • EN 1993-1-5 Acélszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Lemezes szerkezeti elemek.
 • EN 1993-1-8. Acélszerkezetek tervezése. 1-8. rész: Csomópontok
 • EN 1998-1. Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 1. rész: Általános szabályok,
 • szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok